Råd for stell og rengjøring

Gjør det til en rutine å tørke av blandebatteriet ofte for å forlenge dets glans. Vi anbefaler at du bruker en mikrofiberklut. Ved behov fukt kluten eller bruk en mild såpeløsning som du skyller bort omgående. Tørk deretter av til overflaten er tørr.

Vi anbefaler ikke bruk av rengjøringsvamper med grov overflate, rengjøringsmidler som inneholder syrer, kalkløsningsmidler eller eddiksprit til rengjøring av blandebatteriet. Fordi innholdet disse midlene stadig forandres, kan produktets overflate bli skadet. Rengjør i stedet regelmessig forkrommede og anodiserte overflater med flytende, pH-nøytrale (6–9 pH) rengjøringsmidler eller såpeløsninger. Materialskader på blandebatteriets overflate som skyldes feilaktig rengjøringsmetode, dekkes ikke av vår garanti.

Hvis du likevel skulle få kalkavleiringer, bruk vanlig husholdningseddik (ikke eddiksprit) og skyll grundig med vann. 

Ved fare for frost

Hvis blandebatteriet kommer til å bli utsatt for ytre temperaturer lavere enn 0 °C, f.eks. i uoppvarmede hytter, skal det demonteres og oppbevares på et oppvarmet sted. Frostrisiko foreligger også når du transporterer eller oppbevarer et vannfylt blandebatteri i temperaturer lavere enn 0 °C.

Igjenkalkede dusjer

Ved kalkholdig vann er det viktig å holde silplatene på hånddusjer og taksiler rene for å få en så bra dusjopplevelse som mulig. Våre dusjer har gummitapper som gjør at de lett kan rengjøres ved å gni med fingrene over silplaten når dusjen er i bruk.

Alternative overflater
Vi anbefaler at du bruker en mikrofiberklut til rengjøring av produkter med lakkerte overflater. Ved behov fukt kluten eller bruk en mild såpeløsning som du skyller bort omgående. Tørk deretter av til overflaten er tørr. Bruk ikke rengjøringssvamper eller rengjøringsmidler med syre. Ved feilaktig rengjøring gjelder ikke garantien.

I vår serie Izzy finnes det to ubehandlede overflater som forandrer seg med tiden.

Izzy Raw
Rengjør kranen eller dusjen med en myk klut (mikrofiberklut). Fukt kluten med lunkent vann ved behov og tørk deretter av. Modellen Izzy Raw består av en ubehandlet messing som får en vakker patina med tiden. Dette materialet kan pusses med messingpuss, slik at det får tilbake sin opprinnelige nyanse.

Izzy Rustic
Rengjør kranen eller dusjen med en myk klut (mikrofiberklut). Fukt kluten med lunkent vann ved behov og tørk deretter av. Modellen Izzy Rustic skal ikke poleres og ved bruk av rengjøringsmiddel er det fare for at den oksiderte overflaten forsvinner og at messingens naturlig gylne farge trer frem.